Chào mừng bạn đến với gia đình Chapel Hill

Vào giữa thế kỷ 20, ở Mỹ có rất ít các công ty sản xuất tất lô ẩm (nỉ lô). Một vài sản phẩm không thể giải quyết các vấn đề tất lô bị xừ lông và chuyển nước. Vào thời điểm đó, John Seeburger nhận ra rằng ông có thể cung cấp cho ngành công nghiệp nghệ thuật đồ họa... >> Xem thêm