Ống trượt

Ống Chapel Hill được làm từ nhựa cứng. Chúng được thiết kế để làm cho việc lắp đặt các nỉ lô bọc các lô trục dễ dàng hơn. Đơn giản chỉ cần bọc miếng nỉ lô lên ống, sau đó trượt ống trên lô trục. Bây giờ chuyển nỉ lô qua lô trục và rút ống ra.

Các loại ống khác luôn có sẵn với kích cỡ đa dạng.

 

SẢN PHẨM ĐƯỜNG KÍNH TRONG ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI
ST3 2 7/8 in 3 in
ST3.25 3.25 in 3.38 in
ST3.875 3.875 in 4 in

 

Lưu ý: ST 3 được sử dụng rộng rãi với Go-knit 1 trong cộng đồng in ấn Goss.
ST 3,25 được sử dụng rộng rãi với Go-knit 2 trong Goss Suburban và Urbanite Press.

 

 

The related post