Litho Build

Chất liệu: Litho Build mỏng hơn Go-Knit, được thiết kế cho lô máng nước trong máy in offset báo chí cuộn lớn. Đây cũng là một sản phẩm được yêu thích trong cộng đồng người sử dụng Goss và Goss Urbanite toàn cầu. Nó còn được dùng để nông đường kính của trục. Luôn có sẵn cuộn 25 yard (22.86m) với đường kính ngoài từ 0.75 – 6 in (19 – 152.4mm).
Đặc tính:
  • Không xừ lông, không để lại mẫu
  • Hấp thụ nước ít hơn Go-Knit

 

Lợi nhuận:
  • Dễ lắp đặt lên trục lô và “Sẵn sàng Chạy!”
  • Giá tiết kiệm.

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:

  1. Cắt ống vải dài hơn trục lô 12″ (304.8mm). Cho phép vật liệu dư để cột dây nhựa an toàn hai đầu trục.
  2. Đơn giản chỉ trượt bọc vải lên trên trục lô.
  3. Bây giờ có thể khâu hoặc bọc chặt hai đầu bằng dây hoặc buột chặt bằng dây cáp nhựa. Nếu khâu, tạo mũi khâu khoảng cách gần 1/4 in (6.35mm).
  4. Lắp trục lô lên máy in. Điều chỉnh áp lực của bọc vải lên bản in theo thông số của nhà in.

 

 

The related post