So sánh đối thủ cạnh tranh

Hiệu suất cao - ít tốn kém $$$

Current Choice
Chapel Hill Solution
Benefits
Red 1®, Jomac® -Greensleeves
Blue-Boi
Rút đa chiều - Bền lâu hơn - Giá tốt hơn
Red 1®, Jomac® -Greensleeves
Blue-Lightning
Rút đa chiều - Lấy nước ít - Bền lâu hơn
Jomac® - News-Knit
Go-Knit
Giá tốt hơn - Chịu đựng tốt hơn
Hyton®, Shrink Cover®
Blue-Lightning
Giá tốt hơn - Bền lâu hơn
Jomac®- A-tex
Water-Boi®
Sản phẩm giống hệt nhau - Giá tốt hơn
Jomac®- A-tex
Blue- Boi
Rút lại vừa khít, kháng mực - Bền lâu hơn
Jomac®- Bild-Up
Go-Knit
Bền lâu hơn - Giá tốt hơn
Jomac®- Bild-Up
Litho-Build
Sản phẩm giống hệt nhau - Giá tốt hơn
 
Mức độ kiểm soát nước
Lấy nước ít buttonnext buttonnext buttonnext Lấy nước nhiều